6 Mart, 2019 - 16:27

Prvenstvo Crne Gore za žene 2019

POJEDINAČNO SENIORSKO PRVENSTVO CRNE GORE
U ŠAHU ZA ŽENE ZA 2019. GODINU

TURNIRSKI PRAVILNIK

Član 1

Šahovski savez Crne Gore organizuje Pojedinačno seniorsko prvenstvo Crne Gore u šahu za žene za 2019. godinu, u periodu od 8. do 12. marta 2019. godine. Prvenstvo će se održati u prostorijama ŠK Budućnost.

Član 2

Na prvenstvu učestvuje 17 igračica:

Br.

Prezime i ime

Klub

Rejting ili FIDE ID broj

1.

Delević Nina

Berane

1805

2.

Vučković Iva

Omladinac Budućnost

1152

3.

Zindović Selena

Dijagonale

16505484

4.

Katnić Jana

Dijagonale

16502841

5.

Roganović Nastasija

Omladinac Budućnost

16504500

6.

Ivanović Tara

Omladinac Budućnost

1156

7.

Rakić Tijana

Omladinac Budućnost

1627

8.

Đukanović Tamara

Omladinac Budućnost

16502787

9.

Popović Mateja

Omladinac Budućnost

1362

10.

Vuković Anđela

Omladinac Budućnost

16505638

11.

Mosurović Milena

Omladinac Budućnost

16505514

12.

Koljević Nikolina

Crnogorac

1880

13.

Kankaraš Ksenija

Omladinac Budućnost

16505352

14.

Svrkota Iva

Omladinac Budućnost

16505590

15.

Raičević Kristina

Omladinac Budućnost

-

16.

Bačić Kristina

Omladinac Budućnost

1800

17.

Milović Aleksandra

Elektroprivreda

2206

Sve igračice moraju platiti registracionu taksu u iznosu od 10,00 eura najkasnije do četvrtka, 07.marta 2019. godine na žiro račun ŠSCG 550-4019-54. U suprotnom neće moći učestvovati na šampionatu.

Član 3

Tehnička konferencija i izvlačenje brojeva održaće se 8. marta 2019. godine u sali za igru sa početkom u 10,00 časova.

Otvaranje prvenstva obaviće se 8. marta 2019. godine u 16,00 časova u sali za igru a odmah nakon otvaranja počinju partije prvog kola. Sve učesnice su obavezne prisustvovati otvaranju prvenstva.

Član 4

Turnir se igra po Švajcarskom sistemu u 7 kola, sa tempom igre 90 minuta do kraja partije sa bonifikacijom od 30 sekundi za svaki odigrani potez počevši od prvog.
Prvenstvo se igra po pravilima igre FIDE i rejtinguje se.

Član 5

Redovna kola se igraju prema sledećoj satnici.

8. mart
(petak)

9. mart
(subota)

10. mart
(nedjelja)

11.mart
(ponedjeljak)

12.mart
(utorak)

Otvaranje 16:00

2.kolo 9:30

4.kolo 09:30

6. kolo 16:00

7. kolo 16:00

1. kolo 16:15

3.kolo 16:00

5.kolo 16:00

Zatvaranje pola sata nakon
završetka poslednje partije

 

U slučaju potrebe, organizator prvenstva zadržava pravo promjene satnice i mjesta odigravanja pojedinih kola o čemu bi učesnice i zainteresovana lica bili blagovremeno obaviješteni.

Član 6

Za tumačenja pravila igre nadležan je:
- Mladen Popović, IA glavni sudija turnira

Član 7

Odluke glavnog sudije su izvršne, na njih se može uložiti žalba turnirskom odboru najkasnije u roku od 60 minuta po završetku kola.

Žalba se predaje glavnom sudiji u pisanoj formi uz taksu od 25 eura.

Član 8

Turnirski odbor sačinjavaju:

- Igor Vujačić, predsjednik

- Aleksandra Milović, član

- Nina Delević, član

- Boro Miljanić, zamjenik

- Kristina Bačić, zamjenik

Turnirski odbor donosi odluku do početka narednog kola.

Odluke turnirskog odbora su konačne i izvršne.

Član 9

Partija se može odložiti samo uz saglasnost ljekara i glavnog sudije ukoliko postoji mogućnost da se partija naknadno odigra.

Član 10

U slučaju diobe mjesta konačan plasman se određuje prema sljedećim kriterijumima.

a) Buchholz skraćeni; (kriterijum broj 37 u SM – 1,0,N,Y,0,N)

b) Buchholz; (kriterijum broj 37 u SM – 0,0,N,Y,0,N)

c) progres; (kriterijum broj 8 u SM)

d) međusobni susret; (kriterijum broj 11 u SM)

e) veći broj pobjeda, (kriterijum broj 68 u SM, pobjeda bez igre se računa)

f) tie –break

Član 11

Pobjednica Prvenstva postaje prvakinja Crne Gore za 2019. godinu.

Pobjednica dobija pehar, tri prvoplasirane takmičarke medalje.

Član 12

Nagradni fond u iznosi 700,00 (sedam stotina) eura, raspoređenih na 5 nagrada:

1. 250 EUR 2. 200 EUR 3. 150 EUR 4. 60 EUR 5. 40 EUR

U slučaju diobe mjesta nagrade se ne dijele već odlučuju dodatni kriterijumi.

Uplate osvojenih nagrada izvršiće se nakon završetka takmičenja na žiro račun nagrađenih igračica

uz plaćanje pripadajućeg poreza od strane organizatora.

Član 13

Igračicama je zabranjeno unošenje mobilnih telefona i sličnih elektronskih uređaja u salu za igru.

Nepridržavanje odredbi ovog člana automatski povlači gubljenje partije.

Član 14

Neće se primjenjivati FIDE pravilo o nultoj toleranciji, toleriše se kašnjenje do 30 minuta.

Član 15

Za tumačenje svih spornih situacija koje nastanu tokom turnira a nijesu regulisane ovim Pravilnikom, nadležan je glavni sudija.

Član 16

Ovaj Pravilnik je propisao Šahovski savez Crne Gore i svi učesnici su dužni da ga se pridržavaju.

Podgorica, 05.03.2019. godine                                                                                                                         ŠAHOVSKI SAVEZ CRNE GORE

Sponzori

Aerodromi Crne Gore
Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu
Advokatska kancelarija Pavličić
DeFacto